Vingestråhle Pia Från Zombie Till Superchef …

Vingestråhle Pia Från Zombie Till Superchef …
Vingestråhle Pia Från Zombie Till Superchef …
Beskrivning av Vingestråhle Pia Från Zombie Till Superchef …

De senaste 20 åren har arbetslivet förändrats väsentligt. Allt högre krav ställs på ditt ledarskap och på dig som chef. När tempot är högt och kraven är många är det lätt att bli en zombie som till största del styrs av omgivningens krav och förväntningar. Det är då lätt att uppleva chefsrollen som stressig och svår att hantera.

Det finns en annan väg att gå. Det är möjligt för dig även i dagens komplexa situation att balansera ditt ledarskap så att du leder människor på ett bra sätt samtidigt som du trivs och mår bra i rollen som chef. Denna bok ger dig konkreta idéer om hur du kan gå tillväga.

Från Zombie till Superchef är en bok som kan läsas från pärm till pärm – alternativt användas som uppslagsbok eller inspirationsbok. Boken handlar om att skapa balans i rollen som chef. Den handlar om att lämna zombie-stadiet och istället börja hantera din roll och dig själv på bästa sätt. Att du ska bli en superchef som trivs i din roll som uppfattas som en bra chef och som når dina resultat – det är målet.

Är du är intresserad av att vässa och utveckla ditt ledarskap? Vill du trivas bättre i rollen som chef? Vill du uppfattas som en bättre chef? Då är jag övertygad om att du kommer att ha nytta av denna bok.

Pia Vingestråhle ?är civilekonom med mer ?än 25 ?års erfarenhet inom chef- och ledarskap. Pia ?är utbildad coach och arbetar som ledarskapskonsult och med förändring/verksamhetsutveckling. Hon är även en uppskattad föreläsare och f?örfattare till böckerna Framtidens ledarskap och Jag vill ha en bättre chef – Nu!

Läs mer om Vingestråhle Pia Från Zombie Till Superchef …...


Sök bästa pris på Vingestråhle Pia Från Zombie Till Superchef … hos: