Vigan Delphine de Dagar Utan Hunger

Vigan Delphine de Dagar Utan Hunger
Vigan Delphine de Dagar Utan Hunger
Beskrivning av Vigan Delphine de Dagar Utan Hunger

Dagar utan hunger presenterades som en anorektikers bekännelse och skildrar en ung kvinnas kamp mot de destruktiva krafter som plågar henne.

LE FIGARO

En vacker roman om en anorektisk ung kvinnas sjukhusvistelse och tillfrisknande.

LASSOCIATION AUTREMENT en stödförening för personer med ätstörningar.

Laure är 19 år hon är anorektiker. När hon blir inlagd i sjukdomens slutstadium börjar hon efter hand förstå hur det kunde gå så långt. Dagar utan hunger återger tre månaders sjukhusvistelse tre månader för att blåsa nytt liv i en utmattad kropp tre månader för att kapitulera för att bli frisk. Laures tillfrisknande är också berättelsen om hennes möte med den läkare som tar hand om henne kanske den ende som kan ta till sig hennes smärta den del av hennes barndom som hon inte kan frigöra sig ifrån. Lou Delvig skrev den här romanen för att besvärja historien och förändra den återupptäcka den. Hon har skrivit romanen i tredje person så att hon kan närma sig det fysiska lidande och den ångest som medföljer anorexin utifrån.

Lou Delvig är en pseudonym för Delphine de Vigan. Hon är fransyska och bor i Paris. Hon har skrivit sex romaner varav två finns utgivna på svenska sedan tidigare: No och jag (2008) och Underjordiska timmar (2010). Dagar utan hunger är hennes debut (2001).

Läs mer om Vigan Delphine de Dagar Utan Hunger...


Sök bästa pris på Vigan Delphine de Dagar Utan Hunger hos: