Vi odlade till husbehov

Vi odlade till husbehov
Vi odlade till husbehov
Beskrivning av Vi odlade till husbehov

Ett besök på landsbygden för 150 år sedan hade givit en helt annan bild av kulturväxtsverige än den vi ser idag. Sortrikedomen – den odlade mångfalden – var stor. I boken Vi odlade till husbehov samlas berättelser om Gunhild, Tore, Hanna och många andras odlingserfarenheter. De har generöst delat med sig av frö och berättelser till Fröuppropet. Fröuppropet leddes av Programmet för odlad mångfald (POM) för att samla in äldre grönsaks- och blomsterfrö från hela landet innan de riskerade att försvinna för alltid. Den här boken berättar om en del av alla de arvesorter av bönor, ärtor, rovor, lök och andra köksväxter som kommit in till Fröuppropet tillsammans med berättelser om en svunnen tid och ett kulturhistoriskt arv.

Läs mer om Vi odlade till husbehov...


Sök bästa pris på Vi odlade till husbehov hos: