Veen Roel vad der Makt Och Vanmakt I Afrika …

Veen Roel vad der Makt Och Vanmakt I Afrika …
Veen Roel vad der Makt Och Vanmakt I Afrika …
Beskrivning av Veen Roel vad der Makt Och Vanmakt I Afrika …

Makt och Vanmakt i Afrika skildrar Afrikas nutidshistoria söder om Sahara från och med självständigheten för omkring 50 år sedan. Subsahariska eller svarta Afrika är det enda större område i världen som inte lyckats befria sig från fattigdom under denna period. Trots kraftig befolkningsökning har en enastående välståndsutveckling ägt rum på alla kontinenter – utom i Afrika. Vad är det för fel på Afrika? Varför har levnadsstandarden inte förbättrats – trots omfattande stöd och stora mängder bistånd?
Detta försöker Roel van der Veen förstå. Han analyserar möjliga orsaker till Afrikas bestående fattigdom genom att sätta den afrikanska staten och dess ledare i centrum för sin analys. Afrika är fortfarande ett till stora delar förmodernt samhälle där incitamenten till utveck-ling – genom produktiva investeringar för ökad produktion och konsumtion – förblir svaga. Den grundläggande strukturen består av patron-klientrelationer. De genomsyrar statsapparaten där särintressen dominerar över allmänintresset. Afrikas samtidshistoria och svaga utveckling blir begriplig genom att belysa hyr de afrikanska makthavarna försökt manövrera mellan sina inhemska klienter och internationella patroner – i arvet efter kolonialismen under kalla kriget och i dagens globaliserade ekonomi. Det är just i skärningspunkten mellan den lokala afrikanska kulturen det förmoderna samhället de klientilistiska nätverken den svaga staten – och den internationella politiken och ekonomin som författaren låter oss förstå både makten och vanmakten över Afrikas bristande
utveckling.
Boken ger ett efterlängtat bidrag till en samlad bild och fördjupad förståelse av orsakerna till den afrikanska kontinentens utvecklingsproblem. Den har översatts till franska och engelska och sedan 2009 används den kinesiska
översättningen vid universitet i Kina.
ROEL VAN DER VEEN (f. 1957) är professor i historia vid Universitet i Amsterdam. Han arbeter vid utrikesministeriet i Haag som expert på Afrika.

Läs mer om Veen Roel vad der Makt Och Vanmakt I Afrika …...


Sök bästa pris på Veen Roel vad der Makt Och Vanmakt I Afrika … hos: