Varför zebror inte får magsår : Om stress, stressrelaterade sjukdomar och k

Varför zebror inte får magsår : Om stress, stressrelaterade sjukdomar och k
Varför zebror inte får magsår : Om stress, stressrelaterade sjukdomar och k
Beskrivning av Varför zebror inte får magsår : Om stress, stressrelaterade sjukdomar och k

Som en röd tråd i diskussionen av fenomenet stress i denna bok löper jämförelsen mellan å ena sidan zebran som flyr över savannen för att komma undan ett jagande lejon och, å den andra, en bekymrad villaägare som oroar sig för sina banklån. För den flyende zebran krävs ett extra energipådrag för att den ska komma undan faran med livet i behåll. Kroppens olika stressreaktioner är optimalt anpassade efter zebrans behov. För den bekymrade villaägaren gäller att han kan bli sjuk av stress – själva stressreaktionen kan med tiden ge skadliga effekter. Om man upplever varje dag som en annalkande katastrof, och inte låter kroppen vila för att bygga upp resurserna på nytt, får man för eller senare betala ett högt pris. Sapolsky går igenom olika områden där stressen påverkar hur vår kropp fungerar och där ett ständigt stresspåslag kan få ödesdigra konsekvenser. Han diskuterar t.ex.stressens förhållande till diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer, hjärnans funktion och ett för tidigt åldrande. Samtidigt är han noga med att påpeka att människor är mycket olika i sina reaktioner på stress, både beteendemässigt,känslomässigt och hormonellt. Sapolsky visar också en social medvetenhet när han framhäver en annan mycket viktig stressfaktor – fattigdom. Boken vänder sig till en vetenskapligt intresserad allmänhet, men kan säkert också finna sin plats inom olika grundutbildningar. Översättning Per Rundgren Robert M.Sapolsky är professor vid Stanford University i Kalifornien. Han är neurobiolog och har under flera decennier specialstuderat förhållandet mellan djurs sociala beteende och hur deras nivåer av stresshormoner påverkas i olika situationer. Robert Sapolsky förläser ofta om stress och stressrelaterade sjukdomar och bidrar regelbundet i åtskilliga viktiga vetenskapliga publikationer. Han har utgivit ett flertal publikationer. På svenska finns En människoapa bland babianer (Svenska förlaget, 2002).

Läs mer om Varför zebror inte får magsår : Om stress, stressrelaterade sjukdomar och k...


Sök bästa pris på Varför zebror inte får magsår : Om stress, stressrelaterade sjukdomar och k hos: