Vandring Genom Tiden – Till Anders Cullhed …

Vandring Genom Tiden – Till Anders Cullhed …
Vandring Genom Tiden – Till Anders Cullhed …
Beskrivning av Vandring Genom Tiden – Till Anders Cullhed …

Anders Cullhed är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet översättare och kritiker. Hans litteraturvetenskapliga vandring har gått stadigt bakåt i historien efter doktorsavhandlingen om Erik Lindegren och sträcker sig över vidsträckta områden i tiden och rummet. Att tiden är ett av hans stora teman talar hans verk klarspråk om med titlar som Solens flykt (1993) Diktens tidrymd (1996) och Kreousas skugga. Fiktionsteoretiska nedslag i senantikens litteratur (2006). Denna stora studie avslutas med ett par sidor där författaren slår följe med poeten Ausonius på en färd längs floden Mosel runt år 370 den resa som poeten skildrat i en lång dikt på hexameter. Men det finns ännu en poet med i sällskapet i alla fall till en början. Karl Vennberg får med sin dikt om Ausonius Lärodikt om senromersk poet från samlingen Fiskefärd (1949) inleda den sista färden i alla fall i denna bok inom en tid och en poesi som forskaren och författaren Anders Cullhed älskar så mycket.
I denna vänbok till Anders vid hans 60-årsdag 2011 medverkar kolleger och vänner från hans många olika verksamhetsområden med uppsatser dikter texter och bilder.
Bruno K. Öijer Krzysztof Bak Kjersti Bale Anna Carlstedt Olle Ferm Stefano Fogelberg Rota Carin Franzén Thomas Götselius Eva Haettner Aurelius Anders Hallengren Stina Hansson Gunilla Iversen Brian Møller Jensen Inge Jonsson Bengt Landgren Lars O. Lundgren Roland Lysell Mats Malm Arne Melberg Anders Olsson UIf Olsson Göran Rossholm Magnus Röhl Marcia Sá Cavalcante Schuback Erland Sellberg Boel Westin Magnus William-Olsson Kjell Espmark Gunnar Lundkvist

Läs mer om Vandring Genom Tiden – Till Anders Cullhed …...


Sök bästa pris på Vandring Genom Tiden – Till Anders Cullhed … hos: