Valente José Ïngel Nollpunkt – Dikter Och Ko…

Valente José Ïngel Nollpunkt – Dikter Och Ko…
Valente José Ïngel Nollpunkt – Dikter Och Ko…
Beskrivning av Valente José Ïngel Nollpunkt – Dikter Och Ko…

José Ángel Valente (1929-2000) såg landsflykt som ett villkor inte bara för mitt eget utan för allt kreativt skrivande och tillbragte själv drygt trettio år i självvald exil från Francos Spanien. Trots det förblev han från debuten 1955 en av sitt lands mest uppmärksammande poeter även sedan han på 1980-talet stegvis vänt sig ifrån samhälle och samtid för att som Gunnar Ekelöf hos oss utveckla sig till ett slags mystiker.
Dock liksom denne inte av det fromma slaget översättaren Lars Bjurman betecknar honom i sitt förord som en materiell om inte materialistisk mystiker vars gudom om där finns en sådan omisskännligt är av kvinnligt kön. Hans urval spänner över hela Valentes produktion inklusive ett tidigt prosaverk och en samling poetikaforismer från 1990-talet.

Läs mer om Valente José Ïngel Nollpunkt – Dikter Och Ko…...


Sök bästa pris på Valente José Ïngel Nollpunkt – Dikter Och Ko… hos: