Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl : om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet

Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl : om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet
Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl : om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet
Beskrivning av Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl : om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet

Under 500 år har minoritetsgruppen romer efterlämnat fysiska och immateriella avtryck i det svenska kulturlandskapet spår som dock endast sällan röner allmän uppmärksamhet. Samtidigt har den offentliga kulturarvssektorn under senaste decenniet genomfört ett tiotal riktade kunskapsprojekt kring romers kulturarv projekt som oftast har inbegripit platser. Vi menar i denna rapport att kulturarvssektorns arbete med ett romskt landskapsbaserat kulturarv är en nyckelverksamhet inte minst eftersom de

Läs mer om Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl : om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet...


Sök bästa pris på Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl : om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet hos: