Vägen Till Jämlikhet

Vägen Till Jämlikhet
Vägen Till Jämlikhet
Beskrivning av Vägen Till Jämlikhet

Den svenska arbetarrörelsens syn på arbete och jämlikhet är kluven. Den dominerande idétraditionen ser arbetets värde i termer av att producera effektivt och sedan fördela så rättvist som möjligt.
Men en annan – emancipatorisk – idétradition utgår från synen att människan förverkligar sig själv i arbetet.
Finns det strukturella och ideologiska hinder även inom arbetarrörelsen so gjort det svårt att förverkliga de emancipatoriska strävandena?
Margareta Ouduis bok Vägen till jämlikhet

Läs mer om Vägen Till Jämlikhet...


Sök bästa pris på Vägen Till Jämlikhet hos: