Vägar till SO Elevbok

Vägar till SO Elevbok

Vägar till SO utgår från kursplanen för åk 7-9 och fokuserar på att utveckla elevernas förmågor i alla fyra SO-ämnen. I varje ämne görs nedslag i det centrala innehållet. Eleverna får strategier för att ta sig an komplexa ämnestexter och utveckla ett ämnesspråk. Den språkutvecklande stöttningen består till exempel av förförståelseövningar, ord- och begreppsförklaringar, läsförståelsefrågor och skrivmallar. Återkommande metoder i Vägar till SO * Arbeta med centrala begrepp * Para ihop ord och bild * Vilka påståenden stämmer? * Venndiagram * Nu, då och i framtiden * Skapa samband Innehållet i respektive ämne är: Samhällskunskap: 1. Demokrati och mänskliga rättigheter 2. Så styrs Sverige 3. Ekonomi i samhället Geografi: 1. Väder och klimat 2. Jordens befolkning 3. Naturresurser och hållbar utveckling Historia: 1. Franska revolutionen 2. Industriella revolutionen 3. Folkmord Religion: 1. Vad är religion? 2. Våra fem världsreligioner Urvalet i de fyra SO-ämnena är både kulturneutralt och kulturspecifikt. Det kulturneutrala är exempelvis avsnitten om klimat, väder och jordens befolkning medan det kulturspecifika rör Sveriges stadsskick och samhällsekonomi. Innehållet utgår delvis från Skolverkets kartläggningsmaterial av nyanlända elevers kunskaper steg 3. På så sätt kan läraren enkelt anpassa undervisningen utifrån elevernas tidigare kunskaper inom ämnena. Varje ämnesområde avslutas med en uppgift som är möjlig att bedöma i förhållande till kunskapskraven i respektive SO-ämne. På så sätt kan både lärare och elever följa elevernas utveckling. SO-lärare eller SVA-lärare? Vägar till SO fungerar mycket bra att arbeta med för såväl ämneslärare i SO med nyanlända elever i sin klass, och för SVA-läraren som undervisar i SO i exempelvis föreberedelseklass. SO-läraren får stöttning i det språkutvecklande arbetssättet och SVA-läraren får stöttning med ämnesinnehållet.

Läs mer om Vägar till SO Elevbok

Vägar till SO Elevbok

Fakta

Hitta Vägar till SO Elevbok även hos:
Rulla till toppen