Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge

Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge
Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge
Beskrivning av Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge

Skolan har en given och viktig roll i att förebygga och tidigt uppmärksamma elevers användning av narkotika. Det främsta verktyget för detta är ett systematiskt arbete med skolans policy handlingsplan och rutiner. De utgör grunden för att skapa en trygg säker och narkotikafri arbetsmiljö för elever och personal.
Men det finns en osäkerhet om vad skolan kan får och bör göra.

  • – Vilka förebyggande insatser är effektiva?
  • – Vilka regler gäller för drogtestning?
    Läs mer om Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge...


  • Sök bästa pris på Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge hos: