Vägar mot Lund : en antologi om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna

Vägar mot Lund : en antologi om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna
Vägar mot Lund : en antologi om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna
Beskrivning av Vägar mot Lund : en antologi om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna

  »Denna mycket gedigna och fascinerade redogörelse för framväxten av den medeltida staden Lund med uppförandet av katedralen i fokus, presenterar ny, intressant forskning om Lunds historia som ger belägg för att staden grundades redan under Harald Blåtands tid.«  Bibliotekstjänst Harald Blåtand och Lund, källsprång och lera, kloster och slavar, oxar och stenblock, domkyrkans bergarter och stadens planläggning med käppar och rännor är några av de många byggstenar som sammanfogar innehållet i boken  Vägar mot Lund. I denna antologi får vi till en början följa det lokala och internationella politiska spelet kring grundläggandet och utvecklingen av vad som blev det medeltida Danmarks ärkebiskopssäte och landets största myntort. Människorna, både de fria och de ofria, nås genom gravfynd, keramik och moderna analysmetoder. Uppförandet av katedralen och dess föregångare följs från de geologiska förutsättningarna på platsen till byggandet av den ännu stående domkyrkan. De skånska stormännens långa erfarenhet av stora byggnadsprojekt tas upp till diskussion. Arbetsledning, arbetare, dragdjur, stentransportvägar, vagnar och andra delar i den stora och långa entreprenaden beskrivs. Utifrån stenanalyser i Lund leds vi till stenbrott i en stor del av Skåne. Boken visar olika vägar mot Lunds tidigaste historia men ännu finns spännande frågor som väntar på sina svar. Redaktörer och författare till antologin  Vägar mot Lund  är arkeologerna Maria Cinthio och Anders Ödman. Texter har även skrivits av Lone Mogensen och Ulf Sivhed. Fler pressröster om boken: » Vägar mot Lund är fylld med nya spännande observationer och kreativa idéer … boken har en fin layout och är rikt illustrerad med foton och gamla och nya ritningar.« Kuml 2018

Läs mer om Vägar mot Lund : en antologi om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna...


Sök bästa pris på Vägar mot Lund : en antologi om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna hos: