Våga vinn : processorientering för alla

Våga vinn : processorientering för alla
Våga vinn : processorientering för alla
Beskrivning av Våga vinn : processorientering för alla

Den här boken är unik på så sätt att den vänder sig till dig och alla andra medarbetare, trots att den handlar om processorientering och verksamheters utveckling. Men egentligen är det logiskt, även om långt ifrån alla driver verksamhetsutveckling så berör det alla. Våga vinn är också unik i sin form då den har två kompletterande delar. På vänster-sidorna får du följa hur restaurangen Emmas Kök startas, kämpar och utvecklas till en välfungerande och processorienterad verksamhet. På högersidorna ges kommentarer och fördjupning för den som vill veta ännu mer om verksamhetsutveckling och processorientering. Våga vinn kan användas på flera olika sätt: ? som inspiration och stöd för din egen förståelse för vad som driver verksamheter till att bli mer processorienterade och hur man då kan göra ? som stöd för att tillsammans med kollegor diskutera möjligheter i den egna verksamheten för att skapa en gemensam målbild och ge förslag till förändringar ? som konkret stöd för dig och dina kollegor för att underlätta ett aktivt deltagande i processutvecklingen av den egna verksamheten eller dess delar ? för att befästa viktiga gemensamma värderingar i en redan processorienterad verksamhet och tillsammans identifiera hur verksamheten blir ännu bättre Bokens titel – Våga vinn – kan vara värd ett par kommentarer. Våga innebär att du och dina kollegor ska våga ta aktiv del i och påverka förändringsarbetet i din verksamhet. Förändring behöver drivas såväl uppifrån som nerifrån och här har du en nyckelroll som medskapare. Vinn avser inte bara verksamhetens vinster och framgång utan också hur dessa både byggs upp av och bidrar till allas motivation, kompetens och delaktighet. Vill man lyckas med processorientering är det viktigt att engagera alla.

Läs mer om Våga vinn : processorientering för alla...


Sök bästa pris på Våga vinn : processorientering för alla hos: