Vad räknas som kunskap? : läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola

Vad räknas som kunskap? : läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola
Vad räknas som kunskap? : läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola
Beskrivning av Vad räknas som kunskap? : läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola

Vad som räknas som kunskap i utbildning och skola är en av de grundläggande frågorna inom läroplansteorin och en av de centrala samhällsfrågorna i vår tid. Denna bok ger en överblick och fördjupning av läroplansteori och didaktik i Norden och en orientering i var den nordiska läroplansteorin står i dag. Författarna belyser vilka frågor som är centrala och använder historiska och samtida analyser för att ge förståelse för och förklara skolans uppdrag. Vidare beskriver de varför kunskapsfrågan är aktuell och på vilka sätt läroplansteorin har bidragit och bidrar till att svara på frågan: Vad räknas som kunskap? I boken diskuteras också frågorna: • Vilken kunskap är nödvändig för de uppväxande generationerna? • Hur kan kunskap organiseras och undervisas om? • Vad blir i nästa led nödvändiga lärarkompetenser och förmågor att utveckla? Läs mer Boken är en lärobok i utbildningsvetenskap/pedagogik inom lärarutbildning och fristående kurser och kan användas som kursbok i t.ex. läroplansteori och allmändidaktik. Den vänder sig till studerande på såväl grundnivå som avancerad nivå samt till yrkesverksamma inom utbildning och skola. Om författarna Vad räknas som kunskap? består av bidrag från forskare inom det nordiska läroplansteoretiska fältet och representerar sex nordiska lärosäten. Huvudredaktörer är Tomas Englund, professor vid Örebro universitet, Eva Forsberg, docent, lektor och pedagogisk utvecklare vid Uppsala universitet och Daniel Sundberg, lektor vid Linnéuniversitetet.

Läs mer om Vad räknas som kunskap? : läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola...


Sök bästa pris på Vad räknas som kunskap? : läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola hos: