Vad är vetenskap egentligen?

Vad är vetenskap egentligen?
Vad är vetenskap egentligen?
Beskrivning av Vad är vetenskap egentligen?

Nyare teorier inom vetenskapsfilosofin har rubbat den etablerade uppfattningen att vetenskapliga teorier kan rättfärdigas med att de härletts ur observationer och experiment. Utvecklingen har visat att denna syn på vetenskapen ofta är felaktig, ändå sätter den sin prägel på mycket av dagens vetenskap. Den reviderade, utvidgade utgåvan av detta standardverk, som används på en mängd universitetskurser över hela världen, behandlar översiktligt och instruktivt de viktigare utvecklingslinjerna på området under de två senaste årtiondena i samma lättillgängliga stil som gjort de tidigare utgåvorna så populära. Av särskild betydelse är författarens genomgång av Bayes teorem och den nya experimentalismen, liksom nya kapitel om de vetenskapliga lagarnas karaktär och de senaste tendenserna i debatten mellan realister och antirealister. Alan Chalmers föddes 1939 i Bristol och är professor vid universitetet i Sydney.

Läs mer om Vad är vetenskap egentligen?...


Sök bästa pris på Vad är vetenskap egentligen? hos: