Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola

Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola
Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola
Beskrivning av Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola

Hur genomförs utvecklingssamtal i förskolan vad handlar de om och vilka funktioner har dessa samtal? Den här boken handlar om relationen mellan hem och förskola med fokus på utvecklingssamtal och vad som kännetecknar desamma. Boken bygger på forskning om samtal och utvecklingssamtal och hur de kan gå till i praktiken.

I boken behandlas vad som kännetecknar kommunikation i det specifika institutionella samtalssammanhang som förskolans utvecklingssamtal utgör. Författarna bidrar med förstå

Läs mer om Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola...


Sök bästa pris på Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola hos: