Utmanande lärande i förskolan

Utmanande lärande i förskolan
Utmanande lärande i förskolan
Beskrivning av Utmanande lärande i förskolan

I boken Utmanande lärande i förskolan visar James Nottingham och Jill Nottingham hur pedagoger på ett konkret sätt kan främja ett utforskande arbetssätt. Med hjälp av nyskapande modeller, strategier och övningar synliggörs hur vi kan använda vårt inflytande för att främja en god undervisningsverksamhet i förskolan. I kapitlen finns sammanfattningar och reflektionsfrågor som stöd för samtal om inställning, omdöme och lärandekultur. Barn dras lätt mot aktiviteter de redan behärskar, men lär sig betydligt mer av att utmanas. Så hur lockar vi dem att våga pröva nytt, ta risker, vingla och göra fel? Hur tar vi vara på barnens motivation och nyfikenhet för att stärka lärandet? Utmanande undervisning i förskolan vänder sig i första hand till förskollärare, lärare och pedagoger, men är relevant även för förskolechefer och övrig personal. Författarna fokuserar på förskolebarnen och hur man ska stärka lärandet och främja ett utforskande arbetssätt för barn i åldrarna 3-7 år. Många väl underbyggda råd och förslag på aktiviteter ges angående hur man ska bemöta barnen för att utveckla deras tänkande, motivation och nyfikenhet. I varje kapitel finns reflektionsfrågor och återblickar som sammanfattar innehållet. Boken är överskådlig och lättläst med många underrubriker och illustrationer samt en detaljerad innehållsförteckning. Denvänder sig främst till förskolans pedagoger men stora delar av innehållet är relevant även för skolans första tre årskurser. Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 1, 2018

Läs mer om Utmanande lärande i förskolan...


Sök bästa pris på Utmanande lärande i förskolan hos: