Utmanande beteende i förskolan

Utmanande beteende i förskolan
Utmanande beteende i förskolan
Beskrivning av Utmanande beteende i förskolan

Barn utmanar oss på olika sätt genom sina handlingar, sina sätt att vara och reagera. Ofta riktar vi vår uppmärksamhet mot beteendet i stället för att reflektera över orsakerna till det och ställa oss frågan vad det är barnet indirekt kommunicerar till oss genom sina handlingar. Många gånger blir vi också mer åtgärds- och lösningsfokuserade i stället för att inrikta oss på barnets behov. Vi upplever gärna att vi ”har försökt allt”, när vi i själva verket lagt energi på sådant som inte har någon verkan. För att åtgärder ska bli meningsfulla måste de alltid kunna kopplas till barnets behov. Upplever sig barnet som sett? Hört? Förstått? Hjälpt? Barns beteenden har alltid en orsak. Den här boken hjälper dig att få syn på och förstå de bakomliggande orsakerna. Och att hela tiden komma ihåg att barn är så mycket mer än sina utmanande beteenden.

Läs mer om Utmanande beteende i förskolan...


Sök bästa pris på Utmanande beteende i förskolan hos: