Utlänningslagen : med kommentarer

Utlänningslagen : med kommentarer
Utlänningslagen : med kommentarer
Beskrivning av Utlänningslagen : med kommentarer

Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars ställning. Lagens tillämpning regleras närmare i utlänningsförordningen.
Innehållet i den tionde upplagan av boken är aktualiserat fram till den 1 juli 2014. Efter publiceringen av den nionde upplagan har lagen ändrats i åtskilliga avseenden. Det gäller bla

Läs mer om Utlänningslagen : med kommentarer...


Sök bästa pris på Utlänningslagen : med kommentarer hos: