Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning : om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen

Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning : om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen
Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning : om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen
Beskrivning av Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning : om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen

Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning är en bok om att handleda studenter i deras självständiga arbete på grundnivå och avancerad nivå. Den pekar på flera av de utmaningar som handledare kan ställas inför inom ramen för den egna organisationen och det egna ämnets handlednings- och skrivkultur. Idén till denna bok fick författarna under en av sina kurser i uppsatshandledning då skrivutveckling diskuterades. Läs mer Boken syftar till att fördjupa kunskapen om skrivandet och ger exempel från lärares egna tillvägagångssätt vid textproduktion. Att bli medveten om sin egen skrivprocess är en god utgångspunkt för handledningen av studenternas skrivande. Boken beskriver vidare hur handledare kan ge studenter utvecklande respons i stället för att fastna i tidsödande och icke-funktionell språkrättning. Ett mycket handfast kapitel visar också hur handledare kan utveckla studenters förmåga att bringa ordning, struktur och sammanhang i sina texter. Andra avsnitt diskuterar bedömningsmetoder och olika sätt att organisera handledning. OBS! Denna bok går ej att beställa som utvärderingsexemplar. Om författarna Birgitta Norberg Brorsson är fil.dr och universitetslektor i svenska och svenskämnets didaktik på Mälardalens högskola (MDH). Hon har lång undervisningserfarenhet från såväl skola som högskola och har bland annat handlett många studenter i deras uppsatsskrivande på både grund- och avancerad nivå. Karin Ekberg har tjänstgjort som universitetsadjunkt i svenska och som IKT-pedagog vid Mittuniversitetet, dåvarande Mitthögskolan, och senare vid Mälardalens högskola. Hon har undervisat på tekniska utbildningar i kommunikation i tal och skrift och ansvarat för ett nationellt projekt om skrivande och responsgivning via nätet. Tillsammans har de ansvarat för och undervisat på kurser om handledning på Mälardalens högskola.

Läs mer om Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning : om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen...


Sök bästa pris på Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning : om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen hos: