Uppdrag Språklyft med matematik åk 1-3

Uppdrag Språklyft med matematik åk 1-3

Uppdrag Språklyft åk 13 Uppdrag Språklyft åk 13, ger eleverna kreativa och roliga uppdrag att utföra i grupp eller individuellt. Boken kan med fördel även användas i förskoleklass. Den har två teman, Leksaksfabriken och Detektivbyrån. Varje tema inleds med en högläsningstext, då läraren får många tillfällen att öva läsförståelse och ordkunskap med eleverna. Till varje tema finns en rad roliga och kreativa elevuppdrag som övar olika läs- och skrivstrategier, vilka aktivt utvecklar elevernas språk. Eleverna sporras att tänka efter, läsa, diskutera och argumentera både muntligt och skriftligt. I anslutning till varje uppdrag finns en hänvisning till de observationspunkter och avstämningar som finns i bedömningsmaterialet Nya Språket lyfter!. Uppdragen finns som kopieringsunderlag materialet är överskådligt och enkelt att arbeta med. Uppdrag Språklyft med matematik åk 13 Uppdrag Språklyft med matematik är uppbyggt på samma sätt som Uppdrag Språklyft åk 13 och kan med fördel användas parallellt med denna, men fungerar även fristående. Nya berättelser om Leksaksfabriken och Detektivbyrån leder oss in på uppdrag som har problemlösning i fokus. Med utgångspunkt i högläsningstexterna får eleverna ta sig an kreativa, infallsrika och roliga uppdrag att utföra i grupp eller individuellt. Alla uppdrag har koppling till det centrala innehållet i matematik och observationspunkterna i Nya Språket lyfter! och ger eleverna tillfällen att ur olika perspektiv öva matematiska och språkliga förmågor. Elevuppdragen finns som kopieringsunderlag och i anslutning till varje uppdrag ges tydlig handledning till dig som lärare. Du får veta vad du ska observera hos eleverna samt ges förslag på hur uppgiften kan breddas. Temat Leksaksfabriken, kan med fördel användas i förskoleklass och årskurs 1. Temat Detektivbyrån passar bra i årskurs 2 och 3. Uppdrag Språklyft, åk 46 Uppdrag Språklyft, åk 46 innehåller temat Tidningsredaktionen som består av fyra delar: Härby Nyheter, Nyhetsredaktionen, Sportredaktionen och Kulturredaktionen. Till de olika delarna finns en rad kreativa och lärorika elevuppdrag som aktivt utvecklar elevernas språk: Eleverna sporras att tänka efter, läsa, diskutera och argumentera både muntligt och skriftligt. Uppdragen finns som kopieringsunderlag materialet är överskådligt och enkelt att arbeta med. Till varje del finns dessutom en inspirationstext i form av en skönlitterär berättelse om tidningsredaktionen samt ytterligare uppdrag med frågor om innehållet i texten. I anslutning till varje uppdrag hänvisas till de observationspunkter och avstämningar som finns i bedömningsmaterialet Nya Språket lyfter!. Författarna ingår i projektgruppen som på Skolverkets uppdrag utarbetade Nya Språket lyfter!, ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 16.

Läs mer om Uppdrag Språklyft med matematik åk 1-3

Uppdrag Språklyft med matematik åk 1-3

Ordböcker & Språk

Hitta Uppdrag Språklyft med matematik åk 1-3 även hos:
Rulla till toppen