Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion

Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion

Undervisa i samhällskunskap är en ämnesdidaktisk introduktion till undervisning och lärande i skolämnet samhällskunskap. Med utgångspunkt i vardagsnära beslutssituationer synliggörs hur ämnesdidaktiken kan fungera som en reflektionsarena för läraren inför de frågor och utmaningar som samhällsundervisningen ställer. Läs mer Exempel på sådana frågor är: – Vad är samhällskunskap och varför ska man läsa detta ämne? – Vad innebär det att kunna samhällskunskap? – Vad kan undervisningen handla om? – Hur kan ämnesinnehållet behandlas i undervisningen? – Hur följer och bedömer man elevers kunskapsutveckling? En central tankefigur i boken är att all undervisning sker i ett växelspel mellan handlingar, omständigheter och principer. Genom att öka sin förmåga att göra principiella didaktiska överväganden kan läraren utveckla ett mer professionellt förhållningssätt till undervisningen. Därigenom ges också eleverna bättre förutsättningar till lärande. På så vis bidrar den ämnesdidaktiska reflektionen till en undervisning som erbjuder mening, men också ett motstånd – två värdefulla förutsättningar för elevers kunskapsutveckling. Undervisa i samhällskunskap vänder sig till såväl lärarstudenter som till verksamma samhällskunskapslärare. Boken kan med fördel utgöra underlag för ämnesdidaktiska samtal och bidrar därmed till att utveckla den ämnesdidaktiska kompetensen. Om författarna Ingegerd Ekendahl är universitetsadjunkt och verksam vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, Stockholms universitet. Hon har under 20 år arbetat som lärarutbildare i samhällskunskapsdidaktik. Lars Nohagen är universitetsadjunkt och verksam vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet. Han har i 25 år arbetat som lärarutbildare i samhällskunskapsdidaktik och dessutom skrivit flera läroböcker i samhällskunskap. Johan Sandahl är gymnasielärare vid Globala gymnasiet och doktor i ämnesdidaktik vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Läs mer om Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion

Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion

Samhälle & Politik

Hitta Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion även hos:
Rulla till toppen