Udehn Lars Social Handling Och Sociala Relat…

Udehn Lars Social Handling Och Sociala Relat…
Udehn Lars Social Handling Och Sociala Relat…
Beskrivning av Udehn Lars Social Handling Och Sociala Relat…

Vi blir alla sociologer i samma ögonblick som vi försöker förstå någon eller några aspekter av den sociala verkligheten.

I dag har teori inom sociologin i stort kommit att beteckna en verksamhet som i allt väsentligt är frigjord från den empiriska analysen av sociala fenomen. Den här boken utgör ett bidrag till att minska klyftan mellan teoretisk och empirisk sociologi. En av författarnas ambitioner är också att göra teori mindre märkvärdigt och mer jordnära.

Som författarna ser det är teori ett disciplinerat sätt att begrunda någonting som förvånar att betrakta någonting som inte framstår som uppenbart. Sociologisk teori är ett redskap för att spekulera i hur den sociala verkligheten hänger ihop; hur det kommer sig att vi ser det vi ser när vi betraktar det sociala livet.

Innehållsförteckning:

Social handling och sociala relationer en introduktion.

Sociologins ursprung och grunder.

Del 2 Aktör och interaktion

Del 3. Struktur relation och social skiktning


Christofer Edling och Jens Rydgren är sociologer verksamma vid Stockholms universitet. Övriga medförfattare: Patrik Aspers Reza Azarian Jenny-Ann Brodin Danell Peter Hedström Jan O. Jonsson Wendelin Reich Charlotta Stern Lars Udehn

Läs mer om Udehn Lars Social Handling Och Sociala Relat…...


Sök bästa pris på Udehn Lars Social Handling Och Sociala Relat… hos: