Två Sidor Av Samma Mynt? – Folkbildning Och…

Två Sidor Av Samma Mynt? – Folkbildning Och…
Två Sidor Av Samma Mynt? – Folkbildning Och…
Beskrivning av Två Sidor Av Samma Mynt? – Folkbildning Och…

I den nordiska folkhögskolan har det alltid funnits ett inslag av praktisk skolning: exempelvis har lantmän och fritidsledare kunnat få sin utbildning där. Men de praktiska utbildningarna var länge en icke-fråga när folkbildningsforskningen satte fart. I Två sidor av samma mynt? belyser en grupp nordiska forskare spänningen mellan folkbildning och yrkesutbildning och lyfter fram hur förhållandet mellan inriktningarna utvecklats över tiden.

Författarna gör nedslag i folkhögskolornas konkreta verklighet bland timplaner och pedagogiska ideal från mitten av 1800-talet till idag. Texterna spänner över stora områden tidsmässigt geografiskt och ämnesmässigt och pekar på såväl gemensamma drag som skillnader i verksamheten hos de nordiska folkhögskolorna.

Tidigare forskning om folkhögskolorna har präglats av skolformens folkbildande karaktär. Fokus har legat på arvet efter den inflytelserike danske prästen och föregångaren N. F. S. Grundtvig och på betoningen av folkhögskolan som en väg till ett aktivt medborgarskap. I Två sidor av samma mynt? nyanserar och fördjupar skribenterna den gängse bilden av den nordiska folkhögskolan av igår och idag.

Medverkande:
Mette Eriksen Havsteen Mikkelsen
Hans Henrik Hjermitslev
Ove Korsgaard
Inger Landström
Fay Lundh Nilsson
Anders Nilsson
Erik Nylander
Anna Norholm Lundin
Pål Henning Bodtker Walstad
Christine Zeuner

Läs mer om Två Sidor Av Samma Mynt? – Folkbildning Och…...


Sök bästa pris på Två Sidor Av Samma Mynt? – Folkbildning Och… hos: