Turism – Besöksnäring Faktabok

Turism – Besöksnäring Faktabok
Turism – Besöksnäring Faktabok
Beskrivning av Turism – Besöksnäring Faktabok

Läromedlet Turism Besöksnäring är framtagen för kursen Besöksnäringen. Genom den strukturerade och välskrivna texten får läsaren en grundläggande orientering i ämnesområdet turism med fokusering på just besöksnäringen. Läs mer Vad innebär det att arbeta med turism? Turism är en växande näring som skapar arbetstillfällen inom rese-, hotell-, konferens- samt restaurangbranschen. För dessa jobb krävs kunskaper om turismens historia, geografi, ekonomiska betydelse samt dess påverkan på miljö och kultur. Man måste också känna till hur branschen är organiserad, hur man ger och söker information samt betydelsen av god service. I Turism Besöksnäring tillgodoses dessa behov. Boken beskriver turistnäringens olika verksamhetsområden, intressanta och betydelsefulla resmål både nationellt och internationellt samt turismens betydelse för ekonomi och sysselsättning. Eftersom arbete inom turism ställer stora krav på service och servicebeteende i olika sammanhang lyfts även detta fram. Bokens inriktning är i huvudsak mot besöksnäringen, d.v.s. logi, restaurang och aktiviteter. Boken bygger på den tidigare använda och omtyckta boken Turism Bas. Under revideringen har vi haft den nya ämnesplanen i Besöksnäringen i fokus samt turismens utveckling och trender, allt för att kunna skapa en modern och ämnesplansanpassad lärobok. Utöver faktaboken finns en arbetsbok och en lärarhandledning med cd. Läromedelspaketet är anpassat till kursen Turism Besöksnäringen (100 p), men kan med fördel också användas som en introduktion i andra turismutbildningar. Om författarna Huvudförfattare Monica Tengling är lärare inom turism och marknadsföring och sedan tidigare känd läromedelsförfattare. Margaretha Lindmark och Elisabeth Tjörnhammar är båda lärare i turism och har tidigare skrivit kursplaner inom turism.

Läs mer om Turism – Besöksnäring Faktabok...


Sök bästa pris på Turism – Besöksnäring Faktabok hos: