Tungotal tänkande tjänande

Tungotal tänkande tjänande
Tungotal tänkande tjänande
Beskrivning av Tungotal tänkande tjänande

  Den här boken tar sin utgångspunkt i tungotalet tänkandet och tjänandet. Vi behöver mer av hängivenhet inte mindre. Vi behöver mer av andliga erfarenheter inte mindre. Men vi behöver också tid för tänkande och reflektion. Det vi bär av andlighet får inte leda till intellektuell dumhet och intellektuell korruption. Förhoppningen är att vi får se en generation kristna som håller ihop tungotalet och tänkandet i ett hängivet tjänande för andras bästa.      Författaren Daniel Alm är en del av den moderna pingstväckelsen en allkristen förnyelserörelse som också blivit en församlingsrörelse. Pingströrelsen har ibland beskrivits som kyrkans tonåring. I jämförelse med de historiska kyrkorna är pingströrelsen fortfarande ung och söker nog fortfarande en del av sin identitet.       Om den här boken kan hjälpa dig att forma en identitet genom att hålla ihop hjärta och hjärna andliga erfarenheter och samhällsengagemang har den tjänat sitt syfte.   Daniel Alm är föreståndare för Pingstförsamlingen i Västerås och Pingst fria församlingar i samverkan. Tungotal tänkande och tjänande är Daniels femte bok

Läs mer om Tungotal tänkande tjänande...


Sök bästa pris på Tungotal tänkande tjänande hos: