Tummen upp! Matematik kartläggning för nyanlända B

Tummen upp! Matematik kartläggning för nyanlända B

Tummen upp! Matematik kartläggning för nyanlända hjälper dig och dina elever att kartlägga vilka kunskaper eleverna har och vilka de behöver arbeta mer med. Till häftena finns en redovisningsmall och ett lärarstöd som hjälper dig att individanpassa din undervisning, och som underlättar din planering. I häftena testas i stort sett allt centralt innehåll i kursplanen Lgr 11. I A-häftet testas det centrala innehållet upp till årskurs 6 och i B-häftet det centrala innehållet upp till årskurs 9. Eleverna kan arbeta med häftena självständigt med hjälp av översättning och bildstöd. Språket är mycket enkelt. Läs mer Pedagogiska tankar Detta kartläggningsmaterial är framtaget för att hjälpa lärare och elever att snabbt kartlägga vilka matematikkunskaper eleverna redan har och vilka de behöver utveckla. Språket är enkelt och kan lätt översättas till elevens modersmål. Vid all text finns utrymme för elevens egen översättning. Det innebär att läraren kan låta eleverna arbeta självständigt med häftet utan tolk. Bilderna är åldersneutrala och används bara för att stärka det matematiska innehållet. Komponenter Tummen upp! Matematik kartläggning för nyanlända består av två kartläggningshäften, en redovisningsmall och ett lärarstöd. Upplägg Elever som läraren bedömer behöver kartläggas från den grundläggande nivån bör börja med häfte A. Har eleverna med sig de grundläggande kunskaperna kan de börja i häfte B. I lärarstödet fyller läraren i elevernas resultat och får snabbt en överblick av elevernas kunskaper. Det är ett utmärkt underlag för lärarens planering. Innehåll I häfte A tas i stort sett allt centralt innehåll för årskurs 1-6 i matematik upp och i häfte B i stort sett allt centralt innehåll för årskurs 7-9. Om författarna Saman Abdoka är utbildad ekonom och matematiklärare med många års erfarenhet av att arbeta i mångkulturella klasser och med nyanlända elever. Han har fördjupat sig i interkulturell matematik. Pia Eriksson är universitetsadjunkt i didaktik med inriktning matematik. Hon är Ma/NO-lärare åk 1-6 med 20 års erfarenhet från grundskolan. Hon är författare till övriga titlar i serien Tummen upp! Matematik kartläggning årskurs 1-6.

Läs mer om Tummen upp! Matematik kartläggning för nyanlända B

Tummen upp! Matematik kartläggning för nyanlända B

Fakta

Hitta Tummen upp! Matematik kartläggning för nyanlända B även hos:
Rulla till toppen