Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 5

Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 5
Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 5
Beskrivning av Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 5

Räkna med förmågor Tummen upp! Formativ bedömning använder du tillsammans med eleven för att ge konstruktiv kritik. Resultatet visar hur väl eleverna kan använda sina förmågor just nu och ger en bra bild av hur eleven kan jobba för att utveckla sina förmågor ytterligare. De tre frågorna ni jobbar med är; vart ska jag, var är jag och hur ska jag ta mig dit? Läs mer Pedagogiska tankar Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga. Därför bygger Tummen upp Formativ bedömning på: – Uppgifter som tydliggör undervisningen, genom att visa på exempel som eleverna kan lära av. Eleverna får möjligheter att lära sig förstå skillnader i kvalitet mellan olika prestationer. Eleverna får värdera exempel på arbetsprestationer av olika kvalitet. – Individuella elevuppgifter för att läraren ska kunna avgöra var varje elev befinner sig i förhållande till målen. – Lärarrespons, återkoppling som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. – Självbedömning där eleverna själva får analysera kvaliteten och använda de metoder som de anser ha bäst kvalitet. Komponenter Ett häfte för årskurs 4, ett för årskurs 5 och ett för årskurs 6. Upplägg Häftet är indelat i tre huvudavsnitt; Kommunikation och Resonemang; Begrepp och Metod samt Problemlösning. Varje nytt avsnitt inleds med en EPA-sida där E står för ensam, P för par och A för alla. Tanken är att ni arbetar gemensamt med EPA-uppslagen och att du som lärare leder arbetet. På övriga uppslag väljer du själv arbetssätt. Där är uppgifterna skrivna så att eleverna ska kunna arbeta med dem självständigt, men de går också utmärkt att tillämpa EPA-metoden på. Innehåll I Tummen upp Formativ bedömning finns ingen ambition att täcka det centrala innehållet, ej heller samtliga kunskapskrav. Här får du istället en möjlighet att bedöma i vilken grad/hur väl eleverna har utvecklat förmågorna i ämnet matematik.

Läs mer om Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 5...


Sök bästa pris på Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 5 hos: