Tummen upp! Engelska kartläggning åk 4

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 4

Tummen upp! hjälper dig att kartlägga elevernas kunskaper mot kunskapskraven och att sätta in punktinsatser där de mest behövs. I Tummen upp! Engelska kartläggning åk 6 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven för åk 6. Övningarna är tänkta att likna de nationella proven och prövar de kunskaper eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6. Läs mer Utmärkande drag – Hjälper dig att kartlägga elevernas kunskaper – Kunskapskraven står i anknytning till övningarna – Matris över övningar och kunskapskrav ger eleverna en tydlig översikt – Nedladdningsbart bedömningsstöd på www.liber.se (gratis) – Lgr 11 som utgångspunkt Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Längst bak i häftet finns dessutom en matris som ger en samlad översikt av kunskapskraven i Lgr 11. Läraren och eleven kan utifrån resultatet fokusera och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna mer på, och på så sätt ha möjlighet att reparera eventuella kunskapsluckor. På www.liber.se kan du ladda ner ljudfiler till hörövningarna samt facit och hörmanus. Om författarna Johanna MacDonald kommer från Storbritannien, men är bosatt i Spanien. Förutom att jobba som översättare, undervisar Johanna i engelska som andra språk för alla åldrar och nivåer. Johanna har medverkat som författare till flera läromedel i engelska t.ex. Good Stuff Dig Deeper och kartläggningsmaterialet Tummen upp. Ulrika Wendéus har under många år arbetat som lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk och har undervisat på både grundskola och gymnasium. Ulrika har också gedigen erfarenhet som redaktör och projektledare och har medverkat till flera läromedel i engelska för grundskolan såsom Good Stuff Dig Deeper, The Book about Me, Good Stuff GOLD, Though Stuff och Just Stuff. Ulrika är också läromedelsförfattare och har bland annat skrivit kartläggningsmaterial i engelska och svenska i den populära serien Tummen upp.

Läs mer om Tummen upp! Engelska kartläggning åk 4

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 4

Fakta

Hitta Tummen upp! Engelska kartläggning åk 4 även hos:
Rulla till toppen