Trolle Larsen Mogens Sjunkna Palats – Histor…

Trolle Larsen Mogens Sjunkna Palats – Histor…
Trolle Larsen Mogens Sjunkna Palats – Histor…
Beskrivning av Trolle Larsen Mogens Sjunkna Palats – Histor…

Lärt och mycket spännande om den verkliga förebilden till Indiana Jones.

Sjunkna palats handlar om de europeiska upptäckterna och utforskningarna av Assyriens palats och Babyloniens städer under förrförra seklet. Den internationellt erkände assyriologen Mogens Trolle Larsen sätter här inte bara in upptäckterna i sin historiska kontext. Med hjälp av brev och andra källor förmedlar han därtill en livfull beskrivning av de färgstarka personer som i samarbete men kanske i ännu högre grad i strid med varandra lägger grunden till de assyriologiska och arkeologiska vetenskaperna. I centrum står den unge britten Austen Henry Layard (enligt bokens författare den verkliga förebilden till Indiana Jones) och fransmannen Paolo Emilio Botta som först kom på tanken att gräva i de stora högar under vilka Assyriens väldiga städer låg dolda.
En stor del av såväl British Museums som Louvrens samlingar kom till under den korta period som denna bok behandlar. Hur okunniga arkeologins pionjärer än var när det gällde arkeologiska metoder så var det dessa fåtaliga men modiga äventyrares upptäckter som undergrävde den ålderdomliga bibeltrogna historieförståelsen och banade väg för den förståelse av världshistorien som vi har idag.

Läs mer om Trolle Larsen Mogens Sjunkna Palats – Histor…...


Sök bästa pris på Trolle Larsen Mogens Sjunkna Palats – Histor… hos: