Tristan och Isolde

Tristan och Isolde
Tristan och Isolde
Beskrivning av Tristan och Isolde

Boken omfattar såväl Wagners tyska originaltext som en ny svensk översättning. De båda texterna står sida vid sida vilket underlättar tolkningen av den tyska texten. Den svenska texten är utformad så att man skall kunna förstå vad man läser och därmed också kunna ta till sig innehållet i operan.

Läs mer om Tristan och Isolde...


Sök bästa pris på Tristan och Isolde hos: