Tredje testamentet – Livets Bog, del 3

Tredje testamentet – Livets Bog, del 3
Tredje testamentet – Livets Bog, del 3
Beskrivning av Tredje testamentet – Livets Bog, del 3

Livets bok * är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska fakta. Vi står inför en ny kunskapshorisont – insikten om att världsalltets materier och energirörelser är uttryck för liv och medvetande. Människan ingår själv som en oundgänglig, levande del i naturen, där allt är livsyttringar i ett levande kosmos. Livets bok ger grunderna till en vetenskap om livet. Den redogör för de principer som möjliggör vår livsupplevelse. Den visar hur vår existens är förbunden med naturens helhet och hur vi skapar vår framtid – vårt öde – genom vårt sätt att tänka och handla i dag. Vi befinner oss i utveckling, på väg att bli riktiga människor. Principen om ”den starkares rätt” undergrävs till förmån för en växande human livsinställning. Vår tids mörka världshändelser är födslovåndorna för en framtida ljus världskultur som kommer att omvälva livet för oss alla. * Livets bok är på svenska, men utges även i Sverige under sin danska originaltitel Livets Bog . Titeln är en internationellt enhetlig benämning. Verket är i sju delar och innehåller tolv färgplanscher. Alla delarna är inbundna. Del 3 Ur innehållet: Kretsloppsprincipen Livsmysteriets lösning Livsyttringsfacit Mentala perspektivförhållanden Odödlighet Återfödelse och reinkarnation Livssubstanser Den fasta punkten och rörelsen Sexualitet Den maskulina och den feminina polen "Syndernas förlåtelse" Konsten att skapa ett lyckligt öde Lidandet är ett ofärdigt stadium i en skapelseprocess "Syndafallet" Talsystemets kosmiska innebörd

Läs mer om Tredje testamentet – Livets Bog, del 3...


Sök bästa pris på Tredje testamentet – Livets Bog, del 3 hos: