Trappa upp din svenska Elevpaket Digital + Tryckt – Grundläggande sva

Trappa upp din svenska Elevpaket Digital + Tryckt – Grundläggande sva
Trappa upp din svenska Elevpaket Digital + Tryckt – Grundläggande sva
Beskrivning av Trappa upp din svenska Elevpaket Digital + Tryckt – Grundläggande sva

Grundläggande svaMed utgångspunkt i genrepedagogiken och cirkelmodellenTrappa upp din svenska är en spännande nyhet för elever som läser SVA GRUND via vuxenutbildningen. Läromedlet bygger på en tydlig modellering och lär eleverna att skriva texter i sex olika genrer: beskrivande berättande återgivande argumenterande förklarande och instruerande. Med sin stöttande struktur ger Trappa upp din svenska eleverna en trygg guidning genom skrivuppgifter läsförståelseövningar och muntliga aktiviteter. Läromedlet har en nära koppling till kursinnehåll och kunskapskrav och innehåller uppgifter som motiverar och engagerar på djupetGenrepedagogiskt enligt cirkelmodellenTrappa upp din svenska fokuserar på sex olika textgenrer som eleverna får arbeta med utifrån cirkelmodellen. Cirkelmodellen består av fyra inlärningsfaser:Bygga upp kunskap inom ämnesområdetStudera texter inom genren för att få förebilderSkriva en gemensam text – modelleraSkriva en egen textVarje kapitel är en process som stegvis lotsar eleverna genom arbetet med en genre – där målet är att eleverna självständigt ska producera egna texter. Kortfattat innebär det att eleverna alltid är väl förberedda innan de släpps fria att skriva på egen handFormativt arbetssättEn viktig utgångspunkt i detta läromedel är det formativa arbetssättet som bland annat innebär att eleverna tillsammans med läraren och andra elever kontinuerligt får respons på hur texterna kan göras bättre och hur språket kan utvecklas. Kamratrespons är ett återkommande inslag. Varje kapitel avslutas med en enklare uppbyggd självskattningElevpaketFör att skapa de bästa förutsättningarna för ett varierat och lustfyllt lärande består Trappa upp din svenska av en tryckt elevbok samt ett digitalt läromedel med hela boken inläst med autentiskt tal och en mängd interaktiva självrättande övningarDigitalt läromedelTill varje tryckt bok medföljer ett digitalt läromedel som nås med hjälp av en kod på omslagets insida till den tryckta boken. I det digitala läromedlet finns samtliga texter inlästa med textföljning. Genom de interaktiva uppgifterna övar eleverna på de ord och begrepp som finns i texterna. Här finns också hörförståelseövningar genrespecifika ord och en resursbank där all grammatik finns samlad på en plats.Till materialet finns ett lärarstöd.

Läs mer om Trappa upp din svenska Elevpaket Digital + Tryckt – Grundläggande sva...


Sök bästa pris på Trappa upp din svenska Elevpaket Digital + Tryckt – Grundläggande sva hos: