Traditionell harmonilära : harmonik, harmonisering, stämföring. Lärobok

Traditionell harmonilära : harmonik, harmonisering, stämföring. Lärobok
Traditionell harmonilära : harmonik, harmonisering, stämföring. Lärobok
Beskrivning av Traditionell harmonilära : harmonik, harmonisering, stämföring. Lärobok

Harmonilärastudiet i musikundervisning har länge varit inriktat på stämföring. I Traditionell Harmonilära behandlas den musikaliska satsen på ett annorlunda sätt, med metodiskt nytänkande. Ambitionen är att ackordsgehöret ska utvecklas i takt med att den harmoniska medvetenheten ökar. Olika ackord och ackordföljder belyses i övningar där man arbetar med • sång och spel • analys • komposition • harmonisering • stämföring Traditionell harmonilära består av en lärobok och tre arbetsböcker för studier på tre olika nivåer. Ryggraden utgörs av närmare 1000 musikexempel. Den genremässiga tonvikten ligger vid barockmusik, wienklassisk musik, romantikens musik och visor, med utblickar mot såväl 1500-talsmusik som jazz- och populärmusik. Materialet har en genomtänkt progression och många goda råd ges vad gäller den studerandes egen arbetsmetodik. Det kan användas av musikstuderande från musiklinje/estetiskt program till högskola och för självstudier. Traditionell harmonilära har arbetats fram i undervisningen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, där båda författarna är verksamma som lärare.

Läs mer om Traditionell harmonilära : harmonik, harmonisering, stämföring. Lärobok...


Sök bästa pris på Traditionell harmonilära : harmonik, harmonisering, stämföring. Lärobok hos: