Totemismen

Totemismen
Totemismen
Beskrivning av Totemismen

Claude Lévi-Strauss är en av världens ledande socialantropologer och en av grundarna av strukturalismen inom antropologien. I sin bok Totemismen påvisar författaren att begreppet totemism använts för att beteckna de mest olikartade trosföreställningar. Han behandlar teorier om totemismen hos framstående antropologer som Boas van Gennep Elkin Fortes Firth Evans-Pritchard och Radcliffe-Brown. Dessutom och detta är överraskande visar han att både Bergson och Rousseau i vissa avseenden först

Läs mer om Totemismen...


Sök bästa pris på Totemismen hos: