Tonnquist Bo Projektledning

Tonnquist Bo Projektledning
Tonnquist Bo Projektledning
Beskrivning av Tonnquist Bo Projektledning

Den nya sjätte upplagan av Projektledning är uppdaterad för att ligga i fas med utvecklingen inom området. Bland nyheter i den nya upplagan kan nämnas mer ingående resonemang kring portföljhantering och projektkontor. I den nya upplagan tar författaren också ett tydligare grepp kring de agila arbetssätten och beskriver hur de kan användas i projekt tillsammans med traditionell projektledning.

Projektledning riktar sig till alla som studerar projektledning oavsett bransch och typ av projekt. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt vilket gör den lätt att använda som lärobok och som handbok vid praktiskt projektarbete eller certifiering. Boken stödjer gällande standarder inom projektledning – ISO 21500 PMBOK Guide (PMI) och ICB (IPMA).

Den nya sjätte upplagan av Projektledning är uppdaterad för att ligga i fas med utvecklingen inom området. Bland nyheter i den nya upplagan kan nämnas mer ingående resonemang kring portföljhantering och projektkontor. I den nya upplagan tar författaren också ett tydligare grepp kring de agila arbetssätten och beskriver hur de kan användas i projekt tillsammans med traditionell projektledning.

Boken har utvecklats för att ligga i fas med utvecklingen inom området. Innehållet i sig behålls till stor del sedan tidigare upplagor men dispositionen har förändrats och kompletteringar tillkommit. Bland nyheter i den nya upplagan kan nämnas mer ingående resonemang kring portföljhantering och projektkontor. I den nya upplagan tar jag också ett tydligare grepp kring de agila arbetssätten och beskriver hur de kan användas i projekt tillsammans med traditionell projektledning. Även ledarskapsavsnitten har uppdaterats och nya tester har tillförts. För att matcha den nya upplagan av boken har även övningsboken gjorts om och bokens webbplats uppdaterats bland annat med och ett antal interaktiva tester.

Läs mer om Tonnquist Bo Projektledning...


Sök bästa pris på Tonnquist Bo Projektledning hos: