Tonnquist Bo Projektledning Paket Faktabok +…

Tonnquist Bo Projektledning Paket Faktabok +…
Tonnquist Bo Projektledning Paket Faktabok +…
Beskrivning av Tonnquist Bo Projektledning Paket Faktabok +…

Tillsammans är Projektledning fakta- och övningsbok ett heltäckande läromedel i projektledning som också kan användas av yrkesverksamma. Projektledning täcker alla områden som en projektledare bör behärska och övningsboken ger möjlighet att träna på vart och ett av dessa områden för att på ett professionellt sätt kunna genomföra projekt. Liksom faktaboken har övningsboken en tydlig och pedagogisk struktur som gör att man kan tillgodogöra sig innehållet utan förkunskaper i projektledning. Dispositionen följer flödet i ett projekt där avsnitt om projektmetodik varvas med kapitel om ledarskap och personlig utveckling. Innehåll och terminologi är anpassade till PMI:s och IMPA:s syn på projektledning. Projektledning har utsetts till Bästa läromedel på högskolenivå i företagsekonomi – en bekräftelse på bokens pedagogiska upplägg och höga nivå.

I den nya upplagan har program- och portföljhantering samt de agila arbetssätten fått större utrymme. Boken stödjer IPMA/PMI certifiering och riktar sig till alla som arbetar med projekt oavsett bransch och typ av projekt. Projektledning behandlar både projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt vilket gör boken lätt att använda både som lärobok och som handbok vid praktiskt projektarbete eller certifiering. Projektledning beskriver skillnaderna och likheterna mellan den traditionella projektmetodiken och agila arbetssätt och hur man kan tillämpa båda i samma projekt. Projektledning behandlar även program- och portföljhantering förändringsledning och organisationers projektmognad vilket borde vara intressant för varje företagsledare och beslutsfattare med ansvar för hur verksamheten utvecklas och resurser utnyttjas.

Läs mer om Tonnquist Bo Projektledning Paket Faktabok +…...


Sök bästa pris på Tonnquist Bo Projektledning Paket Faktabok +… hos: