Tonnquist Bo Projektledning

Tonnquist Bo Projektledning
Tonnquist Bo Projektledning
Beskrivning av Tonnquist Bo Projektledning

PROJEKTLEDNING riktar sig till alla som arbetar med projekt oavsett bransch och typ av projekt. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt vilket gör den lätt att använda som lärobok och som handbok vid praktiskt projektarbete eller certifiering.

I den femte upplagan beskrivs på ett tydligt sätt skillnaderna och likheterna mellan traditionell projektmetodik och moderna agila arbetsformer när den ena eller andra passar bäst samt hur man kan tillämpa båda metoderna
i samma projekt. I boken behandlas även program- och portföljhantering förändringsledning och hur projektverksamheten kan utvecklas med hjälp av projektmognadsanalyser.

Boken stödjer gällande standarder inom projektledning – ISO 21500 PMBOK Guide (PMI) och ICB (IPMA).

Projektledning har hunnit bli ett helt koncept. Som stöd till universitet
högskolor utbildningsföretag och affärsskolor där boken används som kurslitteratur finns idag en övningsbok med tester och övningar en generell projektmodell med mallar samt en hemsida med presentationsmaterial.
Allt finns både på svenska och engelska.

UR INNEHÅLLET:
Projektförberedelser – förstudie och planering
Genomförande – kommunikation ledning och uppföljning
Avslut och effekthemtagning – förändringsledning
Projektmognad – program- och portföljhantering
Standarder och certifieringar – PMI och IPMA

Läs mer om Tonnquist Bo Projektledning...


Sök bästa pris på Tonnquist Bo Projektledning hos: