Tocqueville Alexis de Om Demokratin I Amerika 2

Tocqueville Alexis de Om Demokratin I Amerika 2
Tocqueville Alexis de Om Demokratin I Amerika 2
Beskrivning av Tocqueville Alexis de Om Demokratin I Amerika 2

Få böcker har spelat en så viktig roll i samhällsdebatten som Om demokratin i Amerika utkommen i två volymer 18351840. Det var den första klara sammanfattningen av liberalismens idéer och gjorde författaren världsberömd.
Alexis de Tocqueville gjorde 1831 på sin regerings uppdrag en resa till Förenta staterna för att studera fängelseväsendet. Han fascinerades så av det nya landet att han tog tillfället i akt att studera samhällsproblemen i Nya världen. Han färdades kors och tvärs över Nordamerika under nio månader och förde noggranna anteckningar över sina intryck.
Det är en mycket klarsynt iakttagare som för pennan. Tocquevilles bärande tanke är att jämlikhet och demokrati oundvikligen kommer att sprida sig över världen Han undersöker orsaker och verkningar socialt politiskt och kulturellt och gör intressanta jämförelser mellan Amerika och Europa.
Översättning Ervin Rosenberg.

Sällan har återutgivningen av en klassiker tyckts mig intellektuellt viktigare än denna: Alexis de Tocquevilles över hundrafemtio år gamla studie av demokratin i Amerika i svensk nyöversättning.
Tocquevilles storverk om den amerikanska demokratin är följaktligen inte bara en läsvärd och läsbar klassiker utan ett högst aktuellt inlägg i en nu pågående västerländsk diskussion om demokratins former och innehåll.
Göran Rosenberg i Göteborgs-Posten 23/10 1997

Läs mer om Tocqueville Alexis de Om Demokratin I Amerika 2...


Sök bästa pris på Tocqueville Alexis de Om Demokratin I Amerika 2 hos: