Thorpe Ann Design För Hållbar Utveckling – E…

Thorpe Ann Design För Hållbar Utveckling – E…
Thorpe Ann Design För Hållbar Utveckling – E…
Beskrivning av Thorpe Ann Design För Hållbar Utveckling – E…

Boken är nr 6 i
Rasters serie med introduktioner till estetiska
ämnen.

»Design för hållbar utveckling behandlar inte bara
de ekologiska aspekterna på design för hållbar
utveckling t.ex. beträffande material och
produktionsprocesser utan också ekonomiska och
kulturella beröringspunkter. Den vänder sig inte
bara till designer utan också till företag och en
engagerad allmänhet.

Bokens introduktion är skriven av Mathilda Tham
som är professor vid Beckmans högskola.

Ur innehållet:

Ekologi

Design och ekosfären

Tempo storlek och plats

Vad som tillåts vad som föredras

Se mig!

»down-cycle »up-cycle

nytänkande om råvaror

Mimikry en sida från naturens bok

Ekostrukturer och funktioner

Återhämtningsförmåga

Summering av design i ekologins landskap

Ekonomi

Ekonomins tre sektorer

Pengar är målet

Pris på miljön

Oändligt värde

Att låna från framtiden

Den fria marknaden

Finansiering

Det är vi som väljer

Design skapar värde

Företag

Företaget utan ansvar

Design för att gott ändamål

Globalisering

Rättvis handel

Digitala marknader

Summering av design i ekonomins landskap

Kultur

Lyckliga människor

Tillgodose mina behov

Vidareutveckling i stället för återvändo

En visuell tidsålder

Ägande och materialism

Handel och kommersialism

Designerns roll

Design engagemang och relationer

Användarengagemang »open design

Begreppet tid

Snabbt

Långsamt

Ett långt tidsperspektiv

Att utveckla artefakter

Att införliva tid

Naturens kulturella dimension

Summering av design inom kulturens
landskap

Gränsområden

Relationen mellan designens tre landskap

Tre förändringssystem

Att knäcka koden

Design i nytt ljus

Design för förändring

En lärarhandledning (på engelska) som
dateras upp tre gånger/år finns för nedladdning
på:

http://www.designers-atlas.net/teachguide.html

Ann Thorpe är lärare i design vid Surrey Institute of
Art and Design.

Utgivna titlar i introduktionsserien:

Design – en introduktion av John Heskett.

Design för hållbar utveckling – en introduktion
av Ann Thorpe.

Design och postmodernitet – en introduktion av Penny Sparke.

Designhistoria – en introduktion av Susann Vihma.

Film och andra rörliga bilder – en introduktion red. Anu Koivunen.

Fotografi – en introduktion av Steve Edwards.

Konstteori – en introduktion av Cynthia Freeland.

Konstvetenskap – en introduktion av Dana Arnold.

Mode – en introduktion. En tvärvetenskaplig betraktelse red. Dirk Gindt & Louise Wallenberg.

Svensk designhistoria av Lasse
Brunnström.

Kommande introduktionsböcker
2011:

Swedish Design History av Lasse
Brunnström.

Läs mer om Thorpe Ann Design För Hållbar Utveckling – E…...


Sök bästa pris på Thorpe Ann Design För Hållbar Utveckling – E… hos: