Thörn Håkan Solidaritetens Betydelse

Thörn Håkan Solidaritetens Betydelse
Thörn Håkan Solidaritetens Betydelse
Beskrivning av Thörn Håkan Solidaritetens Betydelse

Kampen mot apartheid i Sydafrika och det framväxten av det globala civilsamhället

1958 uttalade en enad sydafrikansk befrielserörelse en vädjan till det internationella samfundet: Stöd oss i kampen för att störta apartheidregimen genom att bojkotta sydafrikanska varor! Omvärlden svarade med en kampanj som med tiden växte till en av de största och mest inflytelserika sociala rörelserna under hela efterkrigstiden. Men anti-apartheidrörelsen medverkade inte bara till apartheids avskaffande i Sydafrika den spelade också en viktig roll i uppkomsten av dagens globala civilsamhälle.

I Solidaritetens betydelse skildras och analyseras för första gången den globala anti-apartheidrörelsens framväxt. Håkan Thörn jämför också de nationella solidaritetsrörelserna i Storbritannien och Sverige två länder som på olika sätt spelade viktiga roller i kampen mot apartheid.

Läs mer om Thörn Håkan Solidaritetens Betydelse...


Sök bästa pris på Thörn Håkan Solidaritetens Betydelse hos: