Thomas Dylan I Riktning Mot Begynnelsen – Pr…

Thomas Dylan I Riktning Mot Begynnelsen – Pr…
Thomas Dylan I Riktning Mot Begynnelsen – Pr…
Beskrivning av Thomas Dylan I Riktning Mot Begynnelsen – Pr…

Jag föddes i en stor walesisk industristad i början av första världskriget: en ful förtjusande stad där den låg krälande kravlande förslummad oplanerad fuskbyggd med prudentliga förorter längs en långsträckt och praktfullt krökt strand där skolkande pojkar och sandlådepojkar och gamla namnlösa gubbar sysslolösa strök omkring i paltorna och kvarlevorna av hundratals fattighjälpskostymer och vadade i vattenbrynet tittade på båtar som dockade kastade sten i havet åt de skällande hemlösa hundarna och på lördagseftermiddagarna om sommaren lyssnade på fräsningens stridslystna musik och helvetespredikningar från en tvållåda.
Denna sjöstad var min värld. Utanför låg ett konstigt Wales kolgruvegropigt bergigt översvämmat av floder och så vitt jag visste fullt av sångkörer och får och sagobokshöga hattar ett Wales som skötte sig självt och inte angick mig. Bortom detta okända Wales låg England som var detsamma som London…
Ur Barndomsminnen en av 31 prosatexter i detta urval.

I botten vilar en upplevelse av alltings enhet landskap växter djur människor ingår i ett kosmiskt sammanhang ett sakramentalt universum. Vardagens obetydliga händelser och ting genomlyses av sitt samband med dolda mysterier. Detta förklarar varför Dylan Thomas enkla vardagsrealism i de senare barndomsberättelserna aldrig blir platt och entydig.
Maria Bergom-Larsson i Dagens Nyheter 18/3 1982

Läs mer om Thomas Dylan I Riktning Mot Begynnelsen – Pr…...


Sök bästa pris på Thomas Dylan I Riktning Mot Begynnelsen – Pr… hos: