Texter om Stockholm och andra städer 1995-2016

Texter om Stockholm och andra städer 1995-2016
Texter om Stockholm och andra städer 1995-2016
Beskrivning av Texter om Stockholm och andra städer 1995-2016

Sveriges befolkning växer så det knakar och med den kommer växande städer, bostadsbrist och ökande segregation. Svåra frågor har ofta fler än ett svar och Ola Andersson reder ut problem och levererar lösningar. Texter om Stockholm och andra städer samlar över tjugo års artiklar, krönikor och essäer om arkitektur, stadsplanering och urbanitet. För alla som bor någonstans är Ola Anderssons nya bok en utmärkt inblick i komplicerade frågor som rör våra gemensamma städer. Ola Andersson skriver tydligt utan att förenkla. Med lågmäld humor hyllar han vimlet, dynamiken och medborgarens rätt till den allmänna platsen. Som praktiserande arkitekt har han ett inifrånperspektiv som ger texterna skärpa och konkretion. Han drivs av övertygelsen att arkitektur och stadsbyggnad behöver diskuteras och debatteras lika mycket som alla andra kulturyttringar. Texter om Stockholm och andra städer är en grundläggande argumentsamling att hålla med om eller ta avstamp ifrån. Det är med en närmast profetisk känsla Ola Andersson redan för tjugo år sedan beskrev just de problem som Stockholm nu har hamnat i: bostadskris, segregation, gentrifiering och en utarmning av den offentliga platsen. Det urbana är inte staden utan det liv som levs i staden. Inte husen eller gatorna, utan den kultur som är typisk för staden. Därför kan inte urbaniteten ritas eller planeras in. Stadsplanen förhåller sig till det urbana som fotbollsplanen till fotbollsmatchen eller schackbrädet till schackpartiet. Den är bara en av flera nödvändiga förutsättningar. Ola Andersson är arkitekt och debattör som sedan 1993 regelbundet har medverkat i Svenska Dagbladet. Sedan våren 2013 skriver han i Dagens Nyheter och är författare till de kritikerrosade böckerna Vykort från Utopia – Maktens Stockholm och medborgarnas stad (2012) och Hitta hem Stockholm och bostadsbristen (2014) som båda lyft frågan om medborgarens rätt till staden i allmänhet och rätt till ett boende i synnerhet.

Läs mer om Texter om Stockholm och andra städer 1995-2016...


Sök bästa pris på Texter om Stockholm och andra städer 1995-2016 hos: