Texter

Texter

Våren 2012 återlanserade Natur & Kultur David Foster Wallaces författarskap för en svensk publik, med debutromanen Systemets sopkvast från 1987 och den postumt utgivna Blek kung. I samband med utgivningen arrangerades ett stort seminarium på Internationell författarscen i Stockholm, där de medverkande Jan Gradvall, Eva Johansson, Jens Liljestrand, Martina Lowden, Malte Persson och översättaren Alva Dahl fick i uppdrag att välja var sin text de tyckte var särskilt viktig att översätta. Dessa texter utgör grunden för det urval av DFW:s noveller och essäer som nu utkommer i samlingen Texter. Texterna representerar olika skeden och strömningar i författarskapet. Där finns snillet, ensamheten, lekfullheten, självreflektionen, humorn, specialiseringen, metafysiken och inveckladheten. Där finns de välansade gräsmattorna, de pinsamma ovanorna och de högröda mansansiktena. Den detaljhysteriskt genomborrande sakprosan och den ohyggligt uppfinningsrika fiktionsprosan. Liksom urvalet grodde ur ett samtal talar texterna med varandra, med oss, ambivalent och glasklart. David Foster Wallace (19622008) föddes i Ithaka, New York och växte upp i Illinois. Han studerade engelska och filosofi vid Amherst College och innehade en professur i kreativt skrivande vid Pomona College i Claremont, Kalifornien. Utöver ett flertal romaner och essäsamlingar skrev han noveller för tidskrifter som The Paris Review, Harpers Magazine, The New Yorker och Science. Lika beroendeframkallande som Knausgård, men desto mer utmanande. David Foster Wallace, som dog ung 2008, tar inga genvägar i vare sig språk, tanke – eller fotnotsapparat. I »Texter« har översättaren Alva Dahl samlat kortprosa, reportage och essäer av DFW. Om bluffteorier, om skönheten i ett Federer-slag, om kyssar som smakar sprit. Fokus Alva Dahl till exempel, vem är hon? Nätet säger: 27-årig doktorand som gästforskat i Berkeley och Berlin, varit med och startat lilla novellförlaget Novellix, översatt författare som Zadie Smith och Wallace, skriver avhandling om ’interpunktionens potentialer och funktioner i skönlitterär prosa’. Hennes förord till ’Texter’ är lysande. Jag tror att hon är ett geni… Vänta nu. Tankarna börjar skena. Huvudet fylls av röster och motröster. David Foster Wallaces texter har den verkan, associationerna förgrenar sig blixtsnabbt. De frambringar drömmen om att i ett och samma tankesvep kunna inta alla tänkbara positioner. Anna Hallberg, Dagens Nyheter Den samlingsvolym som nu utges har en högstanivå som överträffar allt du önskar att litteratur ska uppnå … Wallace är i rättvisans namn bra på att vända på perspektiven, att ställa de allra mest förbjudna frågorna, att röra sig mot de allra mest kontroversiella ämnena.Då blir också djärvheten och fräckheten förutsättningen för en dråplig intelligens som får dig att känna dig upplivad och smart. Björn Kohlström, Jönköpings-Posten Med sina många infallsv

Läs mer om Texter

Texter

Skönlitteratur

Hitta Texter även hos:
Rulla till toppen