Teori för psykosocialt arbete

Teori för psykosocialt arbete
Teori för psykosocialt arbete
Beskrivning av Teori för psykosocialt arbete

Teori för psykosocialt arbete är den första och hittills enda svenska fackbok som försöker beskriva en sammanhängande teori för det psykosociala arbetet, dvs allt behandlingsarbete där man tar hänsyn till människors dubbla verklighet – den yttre samhälleliga och den inre personliga. Med utgångspunkt i systemteori och psykodynamisk teori utvecklar författarna begrepp och modeller som kan utgöra arbetsinstrument för behandlaren. Stor vikt läggs vid behandlarens ansvar att handla – inte bara förstå och analysera. I boken ges rikligt med exempel på hur teorin kan användas i det praktiska psykosociala arbetet. Ingen teori för socialt/psykosocialt arbete kan göra anspråk på fullständighet. Tvärtom måste en sådan teori stå öppen för nytillkommet material. Denna tredje utgåva av boken är en bearbetning och utvidgning av de tidigare. Resultat har inarbetats från flera empiriska forskningsprojekt som författarna genomfört. Likaså har boken kompletterats med ny kunskap som är genererad från den praktiska tillämpningen av teorin och av annan teori- och metodutveckling som ägt rum inom området under det senaste decenniet. Teori för psykosocialt arbete riktar sig till studerande i socialt arbete och närliggande områden samt till yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och omsorg. Gunnar Bernler är professor emeritus i socialt arbete och i dag aktiv bl a som handledare av doktorander. Lisbeth Johnsson är fil dr och docent i socialt arbete, verksam som forskare och lärare vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Författarna har tillsammans även givit ut Handledning i psykosocialt arbete (1985, 1993, 2000), Att handleda praktikanter i sociala yrken (1989) och Behandlingens villkor (1993, i samarbete med Anette Skårner) samt senast Psykosocialt arbete – idéer och metoder (1999, i samarbete med Lilja Cajvert och Hans Lindgren).

Läs mer om Teori för psykosocialt arbete...


Sök bästa pris på Teori för psykosocialt arbete hos: