Tännsjö Torbjörn Privatliv

Tännsjö Torbjörn Privatliv
Tännsjö Torbjörn Privatliv
Beskrivning av Tännsjö Torbjörn Privatliv

År 2008 talade moralfilosofen Torbjörn Tännsjö kraftfullt emot övervakningssamhället i en debatt med Thomas Bodström politikern som gett upphov till begreppet Bodströmsamhället. Sedan dess har han helt bytt ståndpunkt. Idag argumenterar han för en total genomsiktlighet av medborgarnas liv.
I Privatliv lägger han fram den filosofiska grunden för tankeskiftet. Tännsjö granskar några av vår tids mest kontroversiella frågor om integritet och statlig kontroll på områden som datakommunikation biobankers lagring av biologiskt material från medborgarna och övervakning av fångar. Boken utmanar och sätter våra intuitiva föreställningar om samhället på spel med den kraft som blivit Torbjörn Tännsjös signum.
Efter att ha läst Privatliv kan man inte längre tänka på samma sätt som tidigare kring begrepp som heder öppenhet och privatlivets helgd.

Torbjörn Tännsjö är en av Sveriges mest tongivande filosofer inom bioetik moralfilosofi och politisk filosofi. Han är Kristian Claëson-professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet föreståndare för Stockholm Bioethics Centre och affilierad professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet. Han är även ledamot av Socialstyrelsens råd¬givande nämnd för etiska frågor och ingår i Donationsrådets etiska kommitté.

Läs mer om Tännsjö Torbjörn Privatliv...


Sök bästa pris på Tännsjö Torbjörn Privatliv hos: