Tänk om jag kunde lyssna : att leva medkännande med hundar

Tänk om jag kunde lyssna : att leva medkännande med hundar
Tänk om jag kunde lyssna : att leva medkännande med hundar
Beskrivning av Tänk om jag kunde lyssna : att leva medkännande med hundar

Hon blir trygg när det finns regler och någon som bestämmer!’ ’Han är lugn när han är i sin bur!’ Det finns en rad väletablerade ’sanningar’ om hur hundar ska uppfostras och bemötas för att passa in i våra liv. Ofta accepterar vi dessa sanningar och tar fasta på de metoder som presenteras av olika experter. Vi ifrågasätter sällan om det verkligen är bra för hunden – eller ens för oss själva. Kerstin Malm efterlyser ett paradigmskifte – en genomgripande förändring – både i hundvärlden och forskarvärlden. Vägen dit kräver att vi börjar lyssna på hundarna och vad de har att säga oss. Det handlar om att hitta en djupare samhörighet med andra levande varelser. Vi behöver lära oss att leva i en respektfull samlevnad med alla djur, inte minst de som vi väljer att göra till våra familjemedlemmar. Med detta synsätt ställer sig Kerstin Malm kritisk till de sanningar som cirkulerar och bjuder istället in oss att ta del av tankar om lyhördhet och empati. Hon berättar hur ett förändrat synsätt på våra hundar skulle göra samvaron mycket mer harmonisk. Genom återkommande inblickar i hennes eget liv blir boken personlig och lätt att känna igen sig i. Även om bokens ämne är hundar och hundägare, sträcker den sig lång utöver det. I en tid då det är livsviktigt att kunna granska och förstå sin omvärld, har denna bok en given plats. Det här är en bok om människan och hennes bortglömda förmåga att lyssna. Kerstin Malm har doktorerat i etologi med inriktning på hundar och även studerat psykologi och filosofi. I snart 20 år har hon föreläst och skrivit böcker i det egna företaget K.Malm. Tidigare arbetade hon under många år med att hjälpa hundägare som har problem med sina hundar. Genom sin långa erfarenhet och utbildning i psykosyntes, är Kerstin lika mycket en människokännare som en hundkännare. Hennes intresse riktas till stor del mot människan, våra drivkrafter och den empati som vi riskerar att förlora.

Läs mer om Tänk om jag kunde lyssna : att leva medkännande med hundar...


Sök bästa pris på Tänk om jag kunde lyssna : att leva medkännande med hundar hos: