Tallroth Nils Börje Bistånd På Villovägar – …

Tallroth Nils Börje Bistånd På Villovägar – …
Tallroth Nils Börje Bistånd På Villovägar – …
Beskrivning av Tallroth Nils Börje Bistånd På Villovägar – …

Trots miljarder i bistånd är fattigdomen i Afrika kvar på i stort sett samma nivå som för trettio år sedan. Samtidigt har hundratals miljoner människor i Ostasien tagit sig ur djup fattigdom en i världshistorien helt unik utveckling med i stort sett egna krafter. Vad är orsaken till denna skillnad i utveckling? är det något fel på det internationella inklusive det svenska utvecklingsbiståndet? Eller är hindren för en utveckling liknade den som Ostasien upplevt att finna inom Afrika?

Börje Tallroth tar i denna bok upp frågor om svensk biståndspolitik som sällan ställs i svensk biståndspolitisk debatt. Han argumenterar också att en radikal omläggning av inriktningen av Sveriges biståndspolitik är nödvändig om fortsatt bistånd på nuvarande nivå ska kunna försvaras inför svenska skattebetalare. En bok om bistånd som måste läsas.

En dominerande andel av det svenska utvecklingsbiståndet har idag mycket litet att göra med fattigdomsbekämpning i den mening vanliga människor lägger i begreppet fattigdom. Tallroth argumenterar övertygande för att svensk biståndspolitik måste tillbaka till vad som måste vara biståndspolitikens kärnfrågor att hjälpa fattiga människor att skaffa sig tillgång till jobb mat kläder och husrum. En mycket klok bok.

Stefan Fölster. Chefsekonom. Svenskt Näringsliv

En mycket tänkvärd bok om svensk biståndspolitik som krävs som motvikt till allt nonsens som skrivs om biståndsfrågor.

Bengt Nilsson. Författare och journalist med inriktning på biståndsfrågor.

Nils Borje Tallroth är fil. lic. i nationalekonomi och arbetade som ekonom med utvecklingsfrågor inom Världsbanken i 23 år varav över 15 år med afrikanska länder. Han har också bott och arbetat i Mellanöstern som rådgivare åt Saudiarabiens regering i fem år. Innan Tallroth lämnade Sverige arbetade han med långtidsutredningarna på finansdepartementet. Hans akademiska karriär inkluderar sju år som forskare och lärare vid Uppsala universitet. Andra anställningar inkluderar två år som konsult för Stanford Research Institute/SRI International i Kalifornien. Tallroth är idag fristående konsult i utvecklingsfrågor.

Läs mer om Tallroth Nils Börje Bistånd På Villovägar – …...


Sök bästa pris på Tallroth Nils Börje Bistånd På Villovägar – … hos: