Rättighetsfokus

Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa – Ett fördjupningsmaterial utifrån barnkonventionen och patientlagen

Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa – Ett fördjupningsmaterial utifrån barnkonventionen och patientlagen

Ett lättillgängligt fördjupningsmaterial som går igenom barnets rätt till bästa uppneåliga hälsa utifrån barnkonventionen patientlagen kriterier för barnanpassad vård samt NOBAB-standard för barnets rättigheter inom vården. Tillsammans skapar de en grund för barnets rättigheter inom hälso- och sjukvård tandvård och elevhälsan.Texten i barnkonventionen är relativt kortfattad och säger väldigt lite om vad rättigheterna innebär rent …

Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa – Ett fördjupningsmaterial utifrån barnkonventionen och patientlagen Läs mer »

Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa – Ett fördjupningsmaterial utifrån barnkonventionen och patientlagen

Barnkonventionen om föräldraskap : ett fördjupningsmaterial för föräldrastödsarbete

Barnkonventionen om föräldraskap : ett fördjupningsmaterial för föräldrastödsarbete

Texten i barnkonventionen är relativt kortfattad och säger väldigt lite om vad rättigheterna innebär rent konkret i det dagliga arbetet. För att skapa en fördjupad förståelse inkluderar detta material därför de tolkningar som FN:s Barnrättskommitté har gjort av innehållet i barnkonventionen genom 24 Allmänna kommentarer samt UNICEF:s handbok om implementeringen av barnkonventionen. Det är inte …

Barnkonventionen om föräldraskap : ett fördjupningsmaterial för föräldrastödsarbete Läs mer »

Barnkonventionen om föräldraskap : ett fördjupningsmaterial för föräldrastödsarbete

Rätt lätt. 1 Om barnets rättigheter på arabiska

Rätt lätt. 1 Om barnets rättigheter på arabiska

Denna bok vänder sig till de yngsta barnen från 1 år upp till förskoleklass eller för barn med motsvarande språkkunskaper. Syftet är att berätta för barn både om barnets rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter samtidigt som det stimulerar deras nyfikenhet och diskussionslust.Varje rättighet avslutas med en öppen fråga som barnen kan diskutera för …

Rätt lätt. 1 Om barnets rättigheter på arabiska Läs mer »

Rätt lätt. 1 Om barnets rättigheter på arabiska

Rätt lätt. 1 Om barnets rättigheter på somaliska = Waa buug ku saabsan xuquuqda carruurta

Rätt lätt. 1 Om barnets rättigheter på somaliska = Waa buug ku saabsan xuquuqda carruurta

Denna bok vänder sig till de yngsta barnen från 1 år upp till förskoleklass eller för barn med motsvarande språkkunskaper. Syftet är att berätta för barn både om barnets rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter samtidigt som det stimulerar deras nyfikenhet och diskussionslust.Varje rättighet avslutas med en öppen fråga som barnen kan diskutera för …

Rätt lätt. 1 Om barnets rättigheter på somaliska = Waa buug ku saabsan xuquuqda carruurta Läs mer »

Rätt lätt. 1 Om barnets rättigheter på somaliska = Waa buug ku saabsan xuquuqda carruurta

Rätt lätt. 2 Om barnets rättigheter

Rätt lätt. 2 Om barnets rättigheter

Rätt lätt 2 – om barnets rättigheter handlar om barnets rättigheter i vardagen. Syftet är att ge en ökad kunskap om de rättigheter som finns i barnkonventionen. Boken knyter ihop barnets rättigheter med skolans värdegrund och läroplanen.Den handlar dels om vad rättigheterna innebär för varje barn dels om barnens gemensamma ansvar för varandras rättigheter. Frågor …

Rätt lätt. 2 Om barnets rättigheter Läs mer »

Rätt lätt. 2 Om barnets rättigheter

Rätt lätt 1 – om barnets rättigheter

Rätt lätt 1 – om barnets rättigheter

Denna bok vänder sig till de yngsta barnen från 1 år upp till förskoleklass. Den passar även utmärkt för personer med begränsade språkkunskaper. Syftet är att berätta om barnets rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter samtidigt som det stimulerar deras nyfikenhet och diskussionslust.Varje rättighet avslutas med en öppen fråga som barnen kan diskutera för …

Rätt lätt 1 – om barnets rättigheter Läs mer »

Rätt lätt 1 – om barnets rättigheter

RÄTT LÄTT: OM BARNETS RÄTTIGHETER 1 TILL 6 ÅR

RÄTT LÄTT: OM BARNETS RÄTTIGHETER 1 TILL 6 ÅR

Denna bok vänder sig till de yngsta barnen från 1 år upp till förskoleklass. Syftet är att berätta för barn både om barnets rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter, samtidigt som det stimulerar deras nyfikenhet och diskussionslust.Varje rättighet avslutas med en öppen fråga som barnen kan diskutera för att ge dem en möjlighet att …

RÄTT LÄTT: OM BARNETS RÄTTIGHETER 1 TILL 6 ÅR Läs mer »

RÄTT LÄTT: OM BARNETS RÄTTIGHETER 1 TILL 6 ÅR

Rätt lätt. 2, Om barnets rättigheter

Rätt lätt. 2, Om barnets rättigheter

Rätt lätt 2 – om barnets rättigheter handlar om barnets rättigheter i vardagen. Syftet är att ge en ökad kunskap om de rättigheter som finns i barnkonventionen. Boken knyter ihop barnets rättigheter med skolans värdegrund och läroplanen.Den handlar dels om vad rättigheterna innebär för varje barn, dels om barnens gemensamma ansvar för varandras rättigheter. Frågor …

Rätt lätt. 2, Om barnets rättigheter Läs mer »

Rätt lätt. 2, Om barnets rättigheter

Rätt lätt. 1, Om barnets rättigheter på arabiska

Rätt lätt. 1, Om barnets rättigheter på arabiska

Denna bok vänder sig till de yngsta barnen från 1 år upp till förskoleklass, eller för barn med motsvarande språkkunskaper. Syftet är att berätta för barn både om barnets rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter, samtidigt som det stimulerar deras nyfikenhet och diskussionslust.Varje rättighet avslutas med en öppen fråga som barnen kan diskutera för …

Rätt lätt. 1, Om barnets rättigheter på arabiska Läs mer »

Rätt lätt. 1, Om barnets rättigheter på arabiska

Rätt lätt. 1, Om barnets rättigheter på somaliska = Waa buug ku saabsan xuquuqda carruurta

Rätt lätt. 1, Om barnets rättigheter på somaliska = Waa buug ku saabsan xuquuqda carruurta

Denna bok vänder sig till de yngsta barnen från 1 år upp till förskoleklass, eller för barn med motsvarande språkkunskaper. Syftet är att berätta för barn både om barnets rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter, samtidigt som det stimulerar deras nyfikenhet och diskussionslust.Varje rättighet avslutas med en öppen fråga som barnen kan diskutera för …

Rätt lätt. 1, Om barnets rättigheter på somaliska = Waa buug ku saabsan xuquuqda carruurta Läs mer »

Rätt lätt. 1, Om barnets rättigheter på somaliska = Waa buug ku saabsan xuquuqda carruurta
Rulla till toppen