Szabo Attila Matematik Origo 3b/3c Vux

Szabo Attila Matematik Origo 3b/3c Vux
Szabo Attila Matematik Origo 3b/3c Vux
Beskrivning av Szabo Attila Matematik Origo 3b/3c Vux

Matematik Origo vux är kombinerade läroböcker för b- och c-kurserna särskilt anpassade till den gymnasiala vuxenutbildningen. Upplägget gör det möjligt att använda en och samma lärobok i klassrummet även om eleverna läser olika spår. Till varje bok hör en Lärarguide kopieringsmaterialet Prov Övningsblad och aktiviteter samt ett lösningshäfte med fullständiga lösningar till alla bokens uppgifter.

Tydlig struktur och stort matematikinnehåll
Matematik Origo har en tydlig struktur och ett stort matematikinnehåll. Genomtänkta och realistiska uppgifter utmanar eleven till fördjupad matematisk förståelse och ger eleven möjlighet att utveckla olika matematiska förmågor. Stor vikt läggs vid problemlösning och matematiska resonemang.
 Varje kapitel inleds med aktuellt centralt innehåll och tydliga målbeskrivningar. Kapitlet avslutas med ett test.
 Stort utrymme lämnas till förklaringar av matematiken. Teori och exempel är skrivna så att eleven lätt kan följa med i framställningen.
 Boken innehåller varierade uppgifter på tre nivåer med problemlösning för alla.

Ett omfattande lärarstöd
Till varje elevbok i vuxserien hör ett gediget lärarstöd i form av en Lärarguide och kopieringsmaterialet Prov Övningsblad och Aktiviteter. Dessutom finns lösningshäften med fullständiga lösningar till alla bokens uppgifter.

Läs mer om Matematik Origo på www.sanomautbildning.se/matematikorigo

Läs mer om Szabo Attila Matematik Origo 3b/3c Vux...


Sök bästa pris på Szabo Attila Matematik Origo 3b/3c Vux hos: